Biometrikus személyazonosítás

A biometrikus azonosítás egy olyan technológia, amely rögzíti és méri egy adott személy egyedi fizikai ismérveit és ezt az adatot használja személyazonosításhoz. A vénaszenzor a tenyérben található vénastruktúrát rögzíti. A vénalenyomat egy kívülről nem látható egyedi azonosító, amely ezáltal nem másolható, titkos adatgyűjtésre nem alkalmas és nem reprodukálható egyéb biometrikus azonosítókkal szemben, mint pl. ujjlenyomat. 

A vénaszenzorban rejlő újdonság, hogy belső, kívülről nem látható ismérvet azonosít, a minta nem másolható vagy reprodukálható, így titkos adatgyűjtésre nem alkalmas. 

A rendszer használható ellenőrzési célból, amikor a biometrikus rendszer hitelesít egy személyt az előzőleg bejegyzett mintái alapján. Egy sor különleges előnyt kínál a biometria alkalmazása személyazonosság- és jogosultság- vizsgálat céljára. Csak a biometrikus azonosítás alapszik ugyanis az emberek valódi, tőlük elválaszthatatlan azonosságán. 

Ezek a rendszerek alkalmazhatóak számos már ismert technológia, mint például a chipkártyák, vagy a mágneskártyák, rádiófrekvenciás azonosító kártyák, és egyéb fizikai kulcsok kiegészítőiként vagy kiváltójaként. Jelentősen csökkennek az üzemeltetési költségek, mivel az adathordozók szükségtelenné válnak, elhagyhatóak.

A véna szenzoron alapuló technológia egyedisége, előnyei:

 • 5 000 000 ponton azonosítja be az adott testrész vénatérképét 0.8 – 1 másodperc időintervallum alatt, így a legalacsonyabb hibaszázalékkal működik.
 • Külső időjárási, fény- és egyéb viszonyoktól függetlenül működik.
 • Használata során nem hagy nyomot, így titkos adatgyűjtés nem lehetséges.
 • Az azonosítandó személy egészségügyi állapotára való következtetésre nem alkalmas a készülék, illetve az általa készített adatcsomag.

Common Criteria minősítés:
Legmagasabb nemzetközi biztonságtechnikai informatikai minősítés, mely kiemelten az adatlopás, beazonosítás minősége és adatvédelem területén vizsgálja meg az adott technológiát.

A fentiekben ismertetett vénaszenzor üzemeltetéséhez, a megfelelő autentikációs és identifikációs eljárások végrehajtásához készítette el a BioSec Group a megfelelő adatbázis kezelő és titkosító szoftver és hardver környezetet. 

A biometrikus és nem biometrikus azonosítók területén az alábbi négy szempont a legfontosabb ismérv:

 • adatvédelem
 • azonosító másolhatósága és reprodukálhatósága
 • rendszer korruptállhatóságának mértéke
 • azonosítás sebessége

A piacon legelterjedtebb biztonságtechnikai eszközök a proximity és RFID kártya. Ezek a legalacsonyabb szintű biztonságot jelentik, mivel egyszerűbb eszközökkel hamisíthatóak és másolhatóak, illetve mobil olvasóval lemásolható a kód.

A biometrikus azonosítók alapja az egyedi azonosításon alapuló rendszer, azonban az egyes eszközök között nagy különbség van. A biometrikus azonosítók terén az ujjlenyomat leolvasó és a retinaszkenner a legelterjedtebb, azonban az előbbi magas hibaszázaléka és utóbbi magas ára miatt lehetőség van a versenyelőny megszerzésére. Az ujjlenyomat leolvasót idegenrendészeti és igazságügyi szervezetek egyaránt használják. Ennek kiváltása nem cél, mivel a vénaminta adása csak élő szövet esetében lehetséges és mivel belső azonosítónak minősül, ezáltal nem hagy nyomot az ujjlenyomattal szemben, emiatt a bűnüldözésben nem alkalmazható.

A BioSec által kínált megoldás adatvédelmi szempontból a legkevésbé aggályos, mivel az alábbi feltételeknek leginkább felel meg:

 • célhoz kötött adatkezelés
 • az adatok legbiztonságosabb kezelése
 • titkos adatgyűjtés nem lehetséges
 • egyedi azonosító nem lopható, másolható

A biometrikus azonosítók folyamatosan előtérbe kerülnek, mivel a jelenleg alkalmazott technológiák több mint húsz évesek és köztudottan biztonsági kockázatot jelentenek. A fokozódó gazdasági válság a gazdaságban egyre inkább előtérbe helyezi a biztonsági rendszerek fontosságát, mivel a rendszerek kiépítése gazdaságosabb, mint a személy azonossággal való visszaélésből okozott károk elszenvedése.

A biometrikus azonosítók esetében egyes cégek piaci előnyét az alábbi tényezők határozzák meg:

 • alkalmazott módszer (ujjlenyomat, véna szenzor, retina, stb.)
 • azonosítás sebessége
 • a felhasználók számának nagysága
 • a rendszer nemzetközi minősítése, biztonsági fokozata
 • alkalmazott szoftverek moduláris felépítése

Ár/érték szempontjából a biztonsági rendszereket hardver, szoftver és szolgáltatás elemekre kell bontani.

A BioSec saját fejlesztésű hardvereinek köszönhetően azonos minőségű rendszerek mellett alacsonyabb áron képes előállítani a hardverelemeket, emellett az általunk kifejlesztett adatbázis struktúra skálázhatósága miatt a felhasználószámok növekedése mellett csak lineárisan nő a hardver igény, emellett közvetlen gyártói (Fujitsu, IBM) kapcsolatok miatt a külső hardver beszállítás is a lehető legmagasabb kedvezménnyel történik.

A saját fejlesztői kapacitásnak köszönhetően minden szoftver és alkalmazás a BioSec saját fejlesztése.